Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vertikální ergonomické myši a bezdrátové klávesnice
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Nákup fotoaparátu vč. příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2023 06.02.2023 10:00
Dodávka modulů Uživatelských formulářů a Evidence souhlasů, včetně vývoje formulářů a souvisejících služeb na dobu neurčitou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 21.08.2018 10:00
Zajištění služeb pevné telefonie pro MŽP II
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 09.04.2018 09:00
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017
nadlimitní Zadáno 25.09.2017 26.10.2017 10:00
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 31.08.2017 09:00
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Jednorázová technická revize systému IPPC a zabezpečení jeho systémové podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 10.08.2015 14:00
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2014 22.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016