Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka modulů Uživatelských formulářů a Evidence souhlasů, včetně vývoje formulářů a souvisejících služeb na dobu neurčitou
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.08.2018 21.08.2018 10:00
Nezávislá analýza rizik a audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.07.2018 08.08.2018 10:00
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS etapa 3
nadlimitní Hodnocení 29.06.2018 02.08.2018 10:00
EKOFILM 2019-2022
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 15.08.2018 10:00
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 17.08.2018 10:00
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 27.08.2018 10:00
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2018 16.07.2018 10:00
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2018-2020
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2018 29.06.2018 10:00
Propagační předměty OPŽP 2014 - 2020
podlimitní Hodnocení 04.06.2018 21.06.2018 10:00
Tiskařské a polygrafické služby pro plnění edičního plánu MŽP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2018 20.06.2018 10:00
Služby odborného dohledu a řízení projektu na vytvoření IS SEKM 3
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.04.2018 14.05.2018 14:00
Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2018 03.05.2018 13:00
Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2017
nadlimitní Hodnocení 29.09.2017 02.11.2017 10:00
Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2017 25.10.2017 10:00
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2014 22.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016