Smlouva: Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7481
Evidenční číslo: MŽP-OEDN-NNO
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 498 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 498 700,00

Název (předmět)

Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Dlouhodobá spolupráce pro zajištění projektu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 a při realizaci Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 schváleného usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 652 a Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 schválenou usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 623.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy