Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Podnájem prostoru k parkování vozidel 03.07.2023
Zajištění odborných konzultačních služeb pro platformu Cisco Webex 03.07.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK III. 29.06.2023
Nájem a provozování nápojových a svačinových výdejních automatů 29.06.2023
Nájemní smlouva - opravy plynovodů 29.06.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 3/Oblast 3 28.06.2023
Propagační předměty pro projekty LIFE II 28.06.2023
Expert POPRC, Stockholmská úmluva 27.06.2023
Zajištění zpracování údajů pro potřeby aktualizace Národního implementačního plánu pro implementaci Stockholmské úmluvy 2024-2029 27.06.2023
Zajištění vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností formou teambuldingu „Outdoor workshop" 21.06.2023
Smlouva o vypořádání závazků_E-learning 20.06.2023
Zpracování podkladů pro akce a činnosti konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových hiavárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) 20.06.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK II 16.06.2023
Pasportizace bezpečnostního značení v budově MŽP, návrh a realizace nového kompletního řešení 16.06.2023
Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Labe 16.06.2023
Revize a opravy elektrozařízení v budově MŽP 15.06.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby na ložisku sklářského a slévárenského písku Střeleč" 15.06.2023
Nákup osobního automobilu Hyundai Kona EV Power 13.06.2023
Činnost experta Minamatská úmluva 12.06.2023
Servisní služby a opravy čisticích strojů v autoprovozu 12.06.2023