Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Posílení kapacit pro agendu CBD - příprava pozice EU pro OEWG 01.06.2022
Zajištění služeb spojených s vyjednáváním post - 2020 GBF 01.06.2022
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 31.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 4 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 7 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 8 27.05.2022
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí 25.05.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM 24.05.2022
Grafické zpracování vizuálních výstupů projektu Jedna příroda (IP LIFE) 23.05.2022
Provádění drobných úprav a údržby v areálu MŽP 18.05.2022
Pořízení klimatizačních jednotek do místností MŽP 16.05.2022
Metodický postup pro potřeby hodnocení projektů recyklace šedých vod v rámci OPŽP 21+ 13.05.2022
Dodávka konferenčních židlí do nově rekonstruované zasedací místnosti č. 900 12.05.2022
Tisk a dodávky formulářů pro agendu CITES 12.05.2022
Monitoring hluku v lokalitách Uhelná a Oldřichov 10.05.2022
Penetrační test EKLIS 10.05.2022
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika GMO 09.05.2022
Zpracování zkrácené komunikační verze národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizace pro období 2021 - 2030 09.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - mikroorganismy 06.05.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023; změna záměru - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.05.2022