Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Vyhodnocení hydrogeologických dat a trendů v povodí Kamenice a Křinice za období 2019 a 2020 30.10.2020
Úklidové služby 29.10.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) ZOO Tábor 27.10.2020
Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy 27.10.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině nízkého napětí 15.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině vysokého napětí 15.10.2020
Informační listy pro zadavatele veřejných zakázek 13.10.2020
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2020 – 2022 13.10.2020
Zřízení vertikální zdvihací plošiny 13.10.2020
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Ministerstva životní ho prostředí 08.10.2020
Analytické činnosti související s problematikou řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 06.10.2020
Indikátor běžných druhů ptáků a Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 2020 - 2024 01.10.2020
Metodika geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 26.09.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.09.2020
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP 22.09.2020
Propagační předměty (materiál) k projektu Interreg "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)" 21.09.2020
Propagační předměty pro Integrovaný projekt LIFE - Jedna příroda 21.09.2020
Logistické zajištění a realizace evaluační mise IUCN v rámci procesu zařazení NPR Jizerskohorské bučiny jako přírodní památky na Seznam světového dědictví UNESCO 17.09.2020
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny 17.09.2020