Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Ostraha ČIŽP Havlíčkův Brod 13.01.2015
Softwarová a uživatelská podpora produktů ESRI 19.12.2014
Přenechání prostor k bezplatnému užívání 18.12.2014
Část 1 - Zajištění antivirové ochrany 04.11.2014
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy 03.10.2014
Prováděcí smlouva - fyzická ostraha budovy sídla Ministerstva životního prostředí 22.09.2014
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 09.05.2014
Provádění běžných úklidových prací v budově sídla OVSS IV 28.04.2014
Přenechání nemovitého majetku do užívání 31.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací 24.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 24.01.2014
Nájem prostor pro provozování Envibistra 15.08.2013
Úhrada nákladů na elektrickou energii OVSS IV 06.08.2013
Datové a hlasové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy - služby Ethernet 28.03.2013
Dodávky CNG pro potřeby Ministerstva životního prostředí 09.11.2011
Servis na ČOV REBEKA 19.01.2011
Poskytování služeb v oblasti údržby programového vybavení 24.11.2010
Zpracování posudku k záměru "Plán I. etapy likvidace hliniště Vážany v DP Vážany, Vážany u Kroměříže" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.07.2010
Poskytování servisní podpory v souvislosti s nastavením a provozem aplikačního programového vybavení 03.02.2010
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy VIII 03.07.2009