Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Provádění údržby venkovní a vnitřní zeleně v areálu Ministerstva životního prostředí 20.06.2019
Zajištění mezinárodního semináře k dalšímu rozvoji systému antarktických chráněných území 14.06.2019
Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2019 12.06.2019
Správa a aktualizace webů www.ekocentra.cz a www.ekoporadny.cz 10.06.2019
Komplexní antivirová ochrana pro resort životního prostředí 05.06.2019
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 04.06.2019
Služby v oblasti podpory tvorby, implementace a integrace vybraných ICT projektů a SW řešení 04.06.2019
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2019 03.06.2019
Zajištění služeb pro mezinárodní konferenci "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" 31.05.2019
Posuzování 60 vzorků vod a provedení analýzy 2 vzorků fytobentosu podle standardního operačního postupu 28.05.2019
Poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb 23.05.2019
Oprava osobního vozidla pro OVSS IX MŽP 22.05.2019
Vytvoření Informačního portálu OZO (IPO) 20.05.2019
Zpracování posudku k záměru "D6 – Karlovarský kraj" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 15.05.2019
Sledování a monitoring ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu 07.05.2019
Zajištění cateringových služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání akce "Ceny SDGs 2019" 07.05.2019
Služby v oblasti ICT – zálohování a instalace prostředků výpočetní techniky 03.05.2019
Smlouva o dílo 30.04.2019
Smlouva o dílo 30.04.2019
Smlouva o dílo 30.04.2019
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››