Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Dlouhodobá spolupráce pro realizaci projektu Koordinační aktivity v ochraně přírody a krajiny 29.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) 26.07.2022
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 26.07.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (HW Cisco) 25.07.2022
Nákup monitorů OPŽP 21.07.2022
Odborné služby ICT analytika, konzultanta a technického oponenta 21.07.2022
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 21.07.2022
Zpracování webového portálu pro oblast EVVO 21.07.2022
CZ PRES - letenky a ubytování v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Batteries 18.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Nature Restoration 15.07.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní otázky ŽP (WPIEI) J2-Whaling a Biosafety v Bruselu 15.07.2022
CZ PRES - zajištění prostor a doplňkových služeb pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 13.07.2022
Zpracování posudku k záměru "D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídaní prostor pro Neformální jednání ministrů ŽP EU 08.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídání prostor při akci Climate change wokshop 08.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro mezinárodní otázky v oblasti životního prostředí - Chemické látky a synergie (WP IEI Chemicals/Synergies) 04.07.2022
CZ PRES - zajištění cateringu pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 04.07.2022
Dodání sazenic vytrvalých rostlin a oblázkového štěrku vč. umístění na určené plochy 04.07.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››