Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Podpora detailní analýzy a zajištění věcného dozoru nad implementací ISOH2 31.01.2023
Zajištění podpory systému Active Risk Manager (ARM) vč. navazujících služeb 30.01.2023
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 20.01.2023
Opravy a údržba rozvodů ústředního topení a zdravotně technické instalace v budově a areálu Ministerstva životního prostředí 19.01.2023
Jazyková korektura českých textů pro Ministerstvo životního prostředí 18.01.2023
Kampaň tématiky udržitelného rozvoje v České republice (3) 17.01.2023
Zpracování Hodnotící zprávy nastavení programu RES+ se zaměřením na výzvy pro instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp Modernizačního fondu 05.01.2023
Zpracování posudku k záměru "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.01.2023
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb v oblasti "Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" v letech 2023-2027 29.12.2022
Zajištění softwarové a uživatelské podpory produktů ESRI 23.12.2022
Poskytnutí provizorní podpory pro sofrware "Protierozní kalkulačka" způsobem "software as a service" (dočasný provoz) 22.12.2022
Inzerování volných pracovních pozic v MŽP na internetovém portálu jobs.cz, prace.cz a pracezarohem.cz v rozsahu balíčku KOMBI 60 21.12.2022
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN normám za MŽP (veřejnoprávní smlouva) 21.12.2022
Metodika – Dekarbonizace škol 20.12.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 20.12.2022
Zpracování aktualizace metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů 20.12.2022
Analytické činnosti pro potřeby odboru ochrany vod související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství (VH) 19.12.2022
Posouzení a návrhy podmínek dotačního programu Zakládání energetických společenství 19.12.2022
Zajištění školení OZO pro technické revize vodních děl 16.12.2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky (dle ITIL) a modelování architektury úřadu 15.12.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››