Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Zajištění organizace zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 02.11.2017
Podpora RANIT 27.10.2017
Roční podpora produktů IBM 26.10.2017
Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů 25.10.2017
Setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) 25.10.2017
Zajištění atestace dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS 25.10.2017
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II 19.10.2017
Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II 18.10.2017
Krajinou domova II 17.10.2017
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2017 16.10.2017
Nákup softwaru pro provoz a řízení e-learningu (LMS) 12.10.2017
Školení bezpečnosti Lotus Domino/Notes 11.10.2017
Podpora licencí Kernun 06.10.2017
Řešení problematiky sucha v roce 2017 29.09.2017
Propagace ekologické osvěty a výchovy v rámci soutěže Zelená stuha ČR 22.09.2017
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 21.09.2017
Podlicence Produktu GRANTYS 15.09.2017
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2016 11.09.2017
Poskytnutí služeb v souvislosti s organizací mezinárodní konference s názvem "Degradation and revitalization of soil and landscape" 08.09.2017
Dodávka a montáž nábytku pro dětskou skupinu Ministerstva životního prostředí 07.09.2017
1 2 3 4 5 6 10  ››