Smlouva: Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7501
Evidenční číslo: 220166
Datum uzavření smlouvy: 10.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 605 000,00

Název (předmět)

Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP

Schválil / podepsal

Ing. Karel Chovanec, ředitel odboru personálního a státní služby

Stručný popis

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/22/V00017398.

Předmětem zakázky je:
a) analýza stávajícího organizačního nastavení útvarů ve vztahu k zajištění výkonu státní správy v agendách svěřených MŽP a k potřebě komunikace s relevantními orgány územních samosprávných celků a věcnými útvary MŽP; analýza bude zpracována formou identifikace silných a slabých stránek stávajícího stavu;
b) přehled navržených zásadních variant organizačního uspořádání s vyhodnocením optimální varianty;
c) doporučení pro implementaci změny;
d) rámcová ekonomická analýza navrhované změny;
e) součinnost při vypořádávání připomínek k výše uvedeným materiálům ve vnitřním připomínkovém řízení; a
f) poskytnutí související analytické a poradenské činnosti.
Cílem analýzy bude posouzení, zda stávající varianta je optimální. Pokud není, pak Dodavatel vypracuje pro Zadavatele návrh či návrhy organizačního nastavení a provázání s dalšími útvary, které povede k vyšší efektivitě výkonu předmětných agend.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy