Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.01.2020
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.01.2020
Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší 24.01.2020
Hodnocení rizik GMM 24.01.2020
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě Mníšek apod.) 23.01.2020
Tvorba a správa webu projektu LIFE-IP: N2K Revisited, LIFE17 IPE/CZ/000005 23.01.2020
Zpracování Indikátoru fragmentace krajiny České republiky dopravou na základě dat celostátního sčítání dopravy v roce 2016 21.01.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov – Děčín východ" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.01.2020
Doplnění stávající infrastruktury pro resort MŽP v roce 2019 15.01.2020
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro newsletter Ministerstva životního prostředí 13.01.2020
Specializované služby v oblasti odborných konzultací pro projekt BI 10.01.2020
Právní služby 2019 - OPŽP 08.01.2020
Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 07.01.2020
Servis klimatizačních jednotek v UPS 06.01.2020
Jazykové korektury českých textů 03.01.2020
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 30.12.2019
Dodávka serveru pro zajištění běhu bezpečnostních technologií 27.12.2019
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 23.12.2019
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 20.12.2019
Podlicence systému GRANTYS 18.12.2019