Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 06.08.2020
Analýza nezbytná pro určení relevantních aktivit v oblasti znovuvyužití vyčištěné šedé vody v zastavěném území 06.08.2020
Předání majetku státu 09.07.2020
Zpracování posudku k záměru "Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.07.2020
Dodávky plynu pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v rámci sdružených služeb dodávky plynu na roky 2021 a 2022 v maloodběru 03.07.2020
Dodávky plynu pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v rámci sdružených služeb dodávky plynu na roky 2021 a 2022 v velkoodběru 03.07.2020
Zhodnocení zátěže vodních biotopů olovem (broky) v souvislosti s lovem vodních ptáků 02.07.2020
Podklady pro tvorbu Akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů 29.06.2020
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2020 26.06.2020
Dodávky výpočetní techniky - V. minitendr 2020 25.06.2020
Inovace projektu na třídění odpadu na vlakových nádražích II. 24.06.2020
Nákup vysílacího času k minipořadu s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP 19.06.2020
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 18.06.2020
Sledování vlivu rušení na letní a podzimní shromaždiště husy velké 18.06.2020
Organizační, technické a odborné zajištění práce (jednání a přípravy výstupů) pracovní skupiny pro klimatickou výchovu a vzdělávání 17.06.2020
Rešerše informačních zdrojů k návrhu restrikce užití olova ve střelivu 17.06.2020
Monitoring dynamiky podzemní vody v mokřadech mezinárodního významu v ČR 15.06.2020
Předání majetku státu 05.06.2020
Smlouva o dílo 05.06.2020
Organizační a odborné zajištění 2 konferencí EVVO v termínech v září a říjnu 2020 03.06.2020