Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 14.03.2019
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD – pracovní skupiny pro chemické havárie 14.03.2019
Mobilní telefony 13.03.2019
Zpracování znaleckého posudku 13.03.2019
Zpracování odborných stanovisek a metodických vzorů pro pověřence pro ochranu osobních údajů 12.03.2019
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.03.2019
Zpracování technických podkladů evidence objektů, včetně informací o jejich provozovatelích, činnostech a nebezpečných látkách v nich umístěných a vypracování dokumentace 08.03.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 07.03.2019
Spolupráce s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 05.03.2019
Supervize sanace staré ekologické zátěže na bývalé základně Sovětské armády Boží Dar sever 05.03.2019
Dodávky výpočetní techniky - II. minitendr 2018 01.03.2019
Zpracování posudku k záměru "Intenzifikace CHA/DCHA" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.02.2019
Správa SEKM v roce 2019 26.02.2019
Zpracování posudku k záměru "V412 – zdvojení vedení" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Úprava propagačních materiálů ke kotlíkovým dotacím 20.02.2019
Znalecká expertní podpora na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 20.02.2019
Fotografické práce pro potřeby MŽP 19.02.2019