Smlouva: CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8116
Evidenční číslo: MŽP-OMV-22/RJ0030+RJ0115
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v cizí měně: 246 148,97 CAD

Název (předmět)

CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu

Schválil / podepsal

Ing. Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů

Stručný popis

Zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu ve dnech 01.-20.12.2022 v rámci CZ PRES.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy