Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup mobilních telefonů OPŽP 29.03.2023
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2023 pro zaměstnance MŽP 29.03.2023
Dodávka jednotného sportovního oblečení 28.03.2023
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů pro MŽP 28.03.2023
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2023 - 2024 28.03.2023
Konzultantské služby v rámci realizace nového programového období programu Nová zelená úsporám 2030 27.03.2023
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí 27.03.2023
Darování živých rostlin 24.03.2023
Odkup osobního automobilu Škoda Superb 5SK 3963 24.03.2023
Centrální nákup serverů vč. doplnění stávající infrastruktury pro vybrané resortní organizace 23.03.2023
Zabezpečení průběžné aktualizace webů ekocenter 22.03.2023
Zajištění znalecké expertní podpory na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 21.03.2023
Pozáruční profylaktická prohlídka skenerů 20.03.2023
Příprava, organizační a odborné zajištění a vyhodnocení 2 konferencí EVVO 16.03.2023
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek 15.03.2023
Letenka v rámci zahraniční pracovní cesty na Konferenci OSN o vodě (UN 2023 Water Conference) 13.03.2023
Zajištění pozáručního servisu a oprav výtahů v budově MŽP 10.03.2023
Smlouva o poskytnutí Cafeteria systému 03.03.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK 02.03.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "ZEVO Písek" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.02.2023