Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Zpracování posudku k záměru "Rozšíření těžby v lomu Halámky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Dodávka, montáž a opravy vertikálních žaluzií, zatemňovacích rolet a sítí proti hmyzu 21.02.2022
Pohoštění pro akci se zahraniční účastí - setkání ministryně ŽP s velvyslanci k prezentaci priorit MŽP na rok 2022 17.02.2022
Koupě pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 16.02.2022
Zajištění rozvoje a podpory ekonomického informačního systému Ministerstva životního prostředí 15.02.2022
Modul - Dokumenty mzdové účtárny 14.02.2022
Konzultační služby k novému programovému období programu Nová zelená úsporám 2030 04.02.2022
Zpracování a vytvoření návrhu systému hodnocení projektů předkládaných k podpoře v rámci opatření Zavádění půdoochranných technologií v OPŽP 2021 - 2027 03.02.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - pracovní skupina EGC 31.01.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - pracovní skupina EGMIT 31.01.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - revize nařízení (EU) 2018/842 31.01.2022
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 20.01.2022
Úklidové služby pro odbor výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov 18.01.2022
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021 - 2027 v oblasti nakládání s kaly z komunálních ČOV - opakované řízení 17.01.2022
Oprava ležaté kanalizace a stoupacího potrubí v technickém podlaží budovy MŽP 14.01.2022
Poskytování odborného poradenství 07.01.2022
Komplexní zátěžové a výkonnostní testy ISPOP2, CRŽP, EnviIAM 06.01.2022
Zajištění zobrazování údajů hlášení z ISPOP2 04.01.2022
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP (2021 - 2023) 28.12.2021