Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Propagační předměty MŽP 2018 - 2022 11.04.2019
Studie absorpční kapacity BVS 09.04.2019
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 08.04.2019
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2019 29.03.2019
Vypracování projektu sanace výtahové šachty osobních výtahů č. 3 a 4 v budově Ministerstva životního prostředí 29.03.2019
Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí, vč. evaluace 26.03.2019
Pořízení produktů Microsoft pro potřeby Ministerstva životního prostředí 26.03.2019
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí 25.03.2019
Provádění úklidu pro MŽP OVSS IV 25.03.2019
SEA pro aktualizovaný NPSE ČR 20.03.2019
Zpracování hodnocení účinných biocidních látek a prvního povolení pro biocidní přípravky v oblasti životního prostředí 18.03.2019
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals, včetně činnosti Focal Point Infocap 18.03.2019
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 14.03.2019
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD – pracovní skupiny pro chemické havárie 14.03.2019
Mobilní telefony 13.03.2019
Zpracování znaleckého posudku 13.03.2019
Zpracování odborných stanovisek a metodických vzorů pro pověřence pro ochranu osobních údajů 12.03.2019
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.03.2019
Zpracování technických podkladů evidence objektů, včetně informací o jejich provozovatelích, činnostech a nebezpečných látkách v nich umístěných a vypracování dokumentace 08.03.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 07.03.2019