Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Podpora atenuačních procesů ve vybraných plochách lokality Hradčany - sanace po SA 15.09.2020
Zajištění dopravy autobusem pro členy Českého ramsarského výboru a expertní skupiny z České republiky do Polska a Německa 14.09.2020
Poskytnutí licencí a podpory k produktům Cisco Systems - licence WEBEX s dostupností na 5 let 09.09.2020
Sanace po SA - Hradčany regenerace vrtů 08.09.2020
Podpora licencí AuditPro 07.09.2020
Spolupráce na rozvoji a provozu SW HAMR 07.09.2020
Vyhodnocení potencionálních vlivů opuštěných úložných míst na okolní prostředí v Rejském pásmu Kutnohorského revíru 02.09.2020
Dodávka identity a access management systému (EnviIAM) včetně zajištění provozu a rozvoje 28.08.2020
Metodická příručka "Jak koncepčně hospodařit se srážkovými vodami v obci" 25.08.2020
Předání majetku státu 24.08.2020
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2019 24.08.2020
Studie pro realizaci opatření "3.1 Péče o biotop, A.2 Opatření pro eliminaci nedostatku a nedostupnosti kořisti" Záchranného programu sýčka obecného v České republice 24.08.2020
Aktualizace databáze pro data z monitoringu POPs 18.08.2020
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 18.08.2020
Metoda analýzy POPs v biologické matrici 18.08.2020
Podpora činnosti zvoleného experta pro monitoring POPs 18.08.2020
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku jílů žáruvzdorných ostatních Kyšice – Ejpovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.08.2020
Aktualizace informací o látkách ohlašovaných do IRZ II. 07.08.2020
Poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM - rozšíření SIEM řešení resortu MŽP 07.08.2020
Zpracování informační koncepce MŽP 07.08.2020