Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP 08.12.2017
Podklady pro zpracování aktualizace metodické příručky Ministerstva životního prostředí z oboru „užitá geofyzika“ 08.12.2017
Realizace kampaně k EVVO s využitím cyklu AVD Minuty z přírody 08.12.2017
Specializované služby ICT 08.12.2017
Jazyková korektura českých textů pro potřeby Ministerstva životního prostředí 06.12.2017
Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů v oblasti jímacího území Káraný 05.12.2017
Návrh strategie informační kampaně 05.12.2017
Poskytování přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Environment Complete 04.12.2017
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 04.12.2017
Zpracování metodiky pro realizaci projektů výstavby a rekonstrukce budov metodou dodávky Design & Build (& Operate) 04.12.2017
Podpora v oblasti smluv a ISRS 01.12.2017
Mytí prosklené fasády, oken a žaluzií budovy Ministerstva životního prostředí 2018 - 2019 30.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 28.11.2017
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení a vytvoření závěrečné zprávy hodnocení Krkonošského národního parku 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 24.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 24.11.2017
Zpracování technických podkladů k procesu ohlašování údajů o odpadech 20.11.2017
Zpracování analýzy rozhodnutí Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy a argumentací členských států 13.11.2017