Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2018 22.05.2018
Úpravy, technická údržba/správa/support a hosting onepage webu s názvem "Dostbyloplastu.cz" 21.05.2018
Zajištění cateringových služeb pro 7. české uživatelské fórum Copernicus 16.05.2018
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 15.05.2018
Zpracování hodnocení účinných biocidních látek a prvního povolení pro biocidní přípravky v oblasti životního prostředí 11.05.2018
Služby podpory analýz, návrhů a realizace nových agendových ISVS 10.05.2018
Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí 03.05.2018
Školení zranitelnosti IS 30.04.2018
Oprava venkovního centrálního schodiště v ul. Vršovická 27.04.2018
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách 27.04.2018
Zpracování technických podkladů evidence PZH 27.04.2018
Školení technických nástrojů MŽP II. 24.04.2018
Bezplatné užívání osobního vozidla 20.04.2018
Národní korespondent UNEP Chemicals 20.04.2018
Zpracování podkladů UNECE CTEIA - JEG 2018 19.04.2018
Bezplatné užívání osobního vozidla 17.04.2018
Školení technických nástrojů MŽP 17.04.2018
Školení technických nástrojů MŽP III. - školení Check Point 17.04.2018
Znalecká expertní podpora na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 17.04.2018
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda 2018 - 2021 16.04.2018