Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování technické dokumentace pro přípravu veřejné zakázky na úklidové služby pro Ministerstvo životního prostředí 04.02.2019
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí 01.02.2019
Poskytování služeb zajišťujících uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů 31.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 31.01.2019
Nákup osobního automobilu s pohonem CNG pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 24.01.2019
Nákup osobních automobilů pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS 24.01.2019
Studie dopadů zavedení zálohového systému na nápojové obaly z PET 23.01.2019
Zpracování posudku k záměru "I/35 Lešná – Palačov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.01.2019
Zajištění výstavy velkoplošných fotografií s názvem "Voda a civilizace" 14.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.01.2019
Odborné předimplementační služby v oblasti portálového řešení 11.01.2019
Dohoda o stáži u OECD 09.01.2019
Poskytování odborného poradenství 09.01.2019
Dočasné zajištění antivirové ochrany pro rezort životního prostředí 04.01.2019
Nákup nábytku III. minitendr, nábytek pro ČHMÚ - opakování 31.12.2018
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 31.12.2018
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 28.12.2018
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic v roce 2019 20.12.2018
Zajištění technické podpory systému CzechIdM 14.12.2018
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.12.2018