Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n.M. (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2019
Provedení zátěžových testů 11.12.2019
Nákup nábytku - IX. minitendr, nábytek pro AOPK 09.12.2019
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě" 09.12.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře tygra (Panthera tigris) 06.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2019
Reklamní materiál určený k propagaci projektů Interreg – obecné předměty 04.12.2019
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2 - Část 1 04.12.2019
Dodávky výpočetní techniky - IV. minitendr 2019 03.12.2019
Technicko-ekonomické posudky pro IS 29.11.2019
Studie změn početnosti běžných druhů ptáků v lesních ekosystémech 26.11.2019
Právní služby 2019 - Část 1 / Oblast 1 25.11.2019
Právní služby 2019 - Část 2 / Oblast 2 25.11.2019
Právní služby 2019 - Část 3 / Oblast 3 25.11.2019
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 25.11.2019
Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020 22.11.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 22.11.2019
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021 21.11.2019
Zpracování posudku k záměru "D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.11.2019
Analýza pro orientační posouzení četnosti anomálií emisí NOx u těžkých silničních vozidel s SCR katalyzátory v České republice 14.11.2019