Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup mobilních telefonů 01.07.2021
Zpracování posudku k záměru "CO2 neutralita" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.2021
Bezúplatné předání majetku státu 30.06.2021
Bezúplatné předání majetku státu 28.06.2021
Zpracování aktualizace informací o látkách ohlašovaných do IRZ III. 28.06.2021
Dodávka výpočetní techniky pro potřeby Ministerstva životního prostředí 25.06.2021
Zpracování přehledové studie projektů zaměřených na ochranu biodiverzity 25.06.2021
Nájem pozemku MŽP za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu v rámci projektu "Stavební úpravy NTL a STL plynovodů přechody pod vozovkou Vršovická, Praha 10" 24.06.2021
Nákup notebooků IV. 24.06.2021
Havarijní oprava fakturačního měření elektrické energie v trafostanici TS2989 18.06.2021
Vypracování projektové dokumentace, související inženýrské činnosti a výkon dozoru investora pro zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MŽP 18.06.2021
Pozáruční servis výpočetní techniky 16.06.2021
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 15.06.2021
Komunikační infrastruktura veřejné správy - datové služby Ethernet (CENIA, SFŽP) 15.06.2021
Dokumentace a revize hald po těžbě v oblasti Jedlová hora u Komárova 14.06.2021
Oloví - revize zmapovaných opuštěných úložních míst 14.06.2021
Komunikační infrastruktura veřejné správy - datové služby Ethernet 11.06.2021
Podpora licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware 08.06.2021
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2021 - 2023 07.06.2021
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 07.06.2021