Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024 11.01.2021
Zpracování posudku k záměru "V433/833 - zdvojení vedení" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.01.2021
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro Newsletter Ministerstva životního prostředí 28.12.2020
Jazykové korektury textů 22.12.2020
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 18.12.2020
Licence MS ACCESS a ECM 18.12.2020
Organizační, technické a odborné zajištění práce na přípravě Světového kongresu environmentální výchovy (WEEC) v Praze 17.12.2020
Statistická provozní inventarizace lesa v prostředí nové zonace národních parků 17.12.2020
Zajištění technické podpory a podpory výrobce IdM systému CzechIdM 16.12.2020
Nákup nábytku - XI. minitendr, nábytek pro MŽP a resortní organizace 14.12.2020
Dodávky výpočetní techniky - VI. minitendr 2020 10.12.2020
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany - Dobřany" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.12.2020
Nákup videokonferenčních jednotek 09.12.2020
Pasportizace a zprávy o stavu všech požárních ucpávek v budově MŽP 09.12.2020
Právní rozbor případů újmy na majetku, zdraví a životě osob způsobené působením přírodních faktorů a stavem přírodního prostředí 09.12.2020
Užívání nebytových prostor pro potřeby OVSS IV v Ústí nad Labem 04.12.2020
Nástroj pro sledování změn v síťové infrastruktuře 02.12.2020
Podpora výrobce firewallů 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020