Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Údržba zeleně 28.09.2021
Zpracování studie k problematice možnosti ohlašování per- a polyfluoralkylovaných látek (PFAS) do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí 24.09.2021
Nákup nábytku - XIII. minitendr, nábytek pro MŽP a ČGS 22.09.2021
Rámcová dohoda o zajištění dodávek kancelářského papíru v období let 2021 - 2022 22.09.2021
Monitoring médií 2022 - 2023 17.09.2021
Nákup nábytku - XII. minitendr, nábytek pro MŽP, VÚKOZ a AOPK 16.09.2021
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 16.09.2021
Podpora diskového pole 15.09.2021
Odborné služby při přípravě a zahájení projektu Úplné Elektronické Podání (EnviÚEP) 13.09.2021
Servis a opravy klimatizačních jednotek v budově MŽP 13.09.2021
Návrh revize prahových hodnot pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí u kyanidů 10.09.2021
Technický externí penetrační test 10.09.2021
Organizační a odborné zajištění konání 2 konferencí EVVO 08.09.2021
Pronájem místnosti, pohoštění při jednání a tlumočení při konferenci "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" 08.09.2021
Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rezort MŽP 07.09.2021
Zajištění cateringových služeb pro konání akce "Ceny SDGs 2021" 07.09.2021
Organizační a odborné zajištění konání mezinárodního kongresu EVVO mladých 03.09.2021
Zpracování či úprava pravidel aplikovaných ve vztahu k významným informačním systémům 03.09.2021
Zpracování Požárně-bezpečnostního řešení budovy 03.09.2021
Nájem pozemku MŽP za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu v rámci projektu "Stavební úpravy STL plynovodů U Roháčových kasáren, Konopišťská, Praha 10" 02.09.2021