Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zpracování podkladů a metodiky 11.05.2017
Poskytnutí vozidla k dočasnému užívání 10.05.2017
Strategie pro ochranu dravců a sov 10.05.2017
Zajištění účasti na veletrhu Natur Expo Brno 2017 10.05.2017
Odborná technická asistence a posudky staveb financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce 09.05.2017
Zajištění technických služeb pro REACH CONFERENCE 09.05.2017
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2017 05.05.2017
Zpracování newsletterů Ministerstva životního prostředí 03.05.2017
Propagace dotačního programu "Dešťovka" 29.04.2017
Organizace konference "Voda 2017" 21.04.2017
Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela 21.04.2017
Služby procesní analýzy a řízení projektů obnovy vybraných IS MŽP 20.04.2017
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.04.2017
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals 09.04.2017
Zpracování technických podkladů evidence objektů na základě zákona o prevenci závažných havárií 07.04.2017
Mobilní telefony 05.04.2017
Správa databáze "Systém evidence kontaminovaných míst" 04.04.2017
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD 03.04.2017
Zajištění propagace ekologické osvěty a výchovy v rámci konání mezinárodního filmového festivalu "Týká se to také Tebe" 30.03.2017
Služby v oblasti správy počítačové sítě 29.03.2017