Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) ZOO Tábor 27.10.2020
Informační listy pro zadavatele veřejných zakázek 13.10.2020
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2020 – 2022 13.10.2020
Zřízení vertikální zdvihací plošiny 13.10.2020
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Ministerstva životní ho prostředí 08.10.2020
Analytické činnosti související s problematikou řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 06.10.2020
Indikátor běžných druhů ptáků a Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 2020 - 2024 01.10.2020
Metodika geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 26.09.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.09.2020
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP 22.09.2020
Propagační předměty (materiál) k projektu Interreg "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)" 21.09.2020
Propagační předměty pro Integrovaný projekt LIFE - Jedna příroda 21.09.2020
Logistické zajištění a realizace evaluační mise IUCN v rámci procesu zařazení NPR Jizerskohorské bučiny jako přírodní památky na Seznam světového dědictví UNESCO 17.09.2020
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny 17.09.2020
Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) - EMEP, TFEIP, TFMM 17.09.2020
Poradenství a konzultace v oblasti připravované vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí 17.09.2020
Zajištění cateringových služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání akce "Ceny SDGs 2020" 17.09.2020
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 16.09.2020
Servis a opravy VZT a MaR v garážích 16.09.2020
All-in-One videokonferenční jednotka 15.09.2020
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››