Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Konsolidace webových prezentací 16.03.2016
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 02.03.2016
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII v roce 2016 29.02.2016
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2015 22.02.2016
Přenechání majetku k bezplatnému užívání 18.02.2016
Grafika a tisk materiálů pro potřeby OPŽP 2014 -2020 16.02.2016
Nájem plochy pro nápojové a svačinové automaty 16.02.2016
Umístění nápojových a svačinových výdejních automatů v budově Ministerstva životního prostředí 16.02.2016
Zajištění korektury, grafiky a tisku pro potřeby Operačního programu Životní prostředí 16.02.2016
Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou 05.02.2016
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020 04.02.2016
Vytvoření aplikace Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) a zajištění její systémové podpory 28.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 1 21.12.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2016 a 2017 21.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 10 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 5 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 6 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 7 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 8 18.12.2015
Nákup tiskáren a zabezpečení tiskových služeb pro zaměstnance hrazené z TP OPŽP na MŽP – nákup tiskáren se 4 letou podporou 18.12.2015