Veřejná zakázka: Ošetření stoletého jasanového stromořadí na Krčmově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1694
Systémové číslo: P14V00001685
Evidenční číslo zadavatele: PPK-34c/62/14
Počátek běhu lhůt: 26.11.2014
Nabídku podat do: 01.12.2014 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ošetření stoletého jasanového stromořadí na Krčmově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno ošetření významných stromů – 54 kusů významných stromů ve stromořadí podél silnice III/30116 v úseku Krčmov - Hodkovice ve 3. zóně CHKO Broumovsko. Konkrétně bude proveden bezpečnostní řez na cca 100 let starých alejových stromech, konkrétně 53 jasanech ztepilých a 1 javoru klenu na pozemcích č. parc. 930, 970/3, 970/5, 970/6 a 970/7 k.ú. Horní Adršpach. Vzniklá klest z odřezaných větví bude na místě ponechána za krajnicí (za svodidly) pod stromem, její úklid následně zajistí SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Ošetření dřevin bude provedeno stromolezeckou technikou. Práce budou provedeny v souladu s oborovým arboristickým standardem Řez stromů uveřejněným na internetových stránkách http://standardy.nature.cz.
Dodavatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací, kterou zajistí v souladu s příslušnými předpisy. Ručí za škody způsobené jím na silničním pozemku zhoršenou sjízdností (schůdností) v místě provádění prací.Silniční příkopy budou obnoveny v provozuschopném profilu a bude obnovena odvodňovací funkce(vč.případné úpravy nezp.krajnic). Případné poškození silnice bude okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky