Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba stojanů a infotabulí k NS v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 11.11.2014 12:00
Realizace záchranného programu perlorodky říční – ochrana habitatu před erozními splachy v NPP Blanice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 11.11.2014 09:00
Protipovodňová ochrana funkčních prvků a obnovení kapacity protierozních opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 11.11.2014 09:00
Tiskařské služby - dvě brožury "Sysel obecný - hlodavec, který nesyslí" a "Stepi na Lounsku", omalovánky "Zvířátka Českého středohoří"
nadlimitní Zadáno 03.11.2014 10.11.2014 08:00
NI 60_4 Oprava povalového chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 10.11.2014 10:00
NPR Špraněk - obnova 7 ks informačních tabulí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 12.11.2014 09:00
Opatření na podporu zvýšeného zastoupení buku v Javořích horách
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 06.11.2014 08:00
Zpracování PD - akce Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 05.11.2014 08:00
Tiskařské služby - brožura "Evropsky významné lokality v CHKO České středohoří"
nadlimitní Zadáno 31.10.2014 07.11.2014 08:00
Sborník Bohemia centralis 32 - příroda Českého krasu
nadlimitní Zadáno 30.10.2014 06.11.2014 16:00
Podsadba jedle v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 05.11.2014 12:00
Vyřezání náletových dřevin v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 04.11.2014 12:00
Výměna izolace stropů, oprava poškozených SDK přístavby budovy SCHKO Křivoklátsko a výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2014 07.11.2014 10:00
Výsadba jedle bělokoré, dubu zimního, jilmu horského a lípy srdčité včetně oplocení pod Jezevčím vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 31.10.2014 10:00
Výsadba 20 ks dubů letních v Karasech
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 31.10.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016