Veřejná zakázka: Vybudování nového objektu terénní stanice v areálu odchovny perlorodky říční v k.ú. Zbytiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1741
Systémové číslo: P14V00001732
Počátek běhu lhůt: 01.12.2014
Nabídku podat do: 10.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování nového objektu terénní stanice v areálu odchovny perlorodky říční v k.ú. Zbytiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování nového objektu TES v areálu odchovny perlorodky říční v k. ú. Zbytiny.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr s názvem (dle projektanta) „Terénní stanice v areálu odchovny perlorodky říční“. Dokumentaci vypracoval Ing. Martin Frnka, Žižkova 345, Husinec, v roce 2014.


Popis prací:
Jedná se o dřevěnou stavbu. Dřevo bude použito min. třídy C14 smrkové, nebo borové.
Stavba bude využívána jako terénní stanice pro potřeby personálu odchovny perlorodky říční, především k uskladnění nářadí a náčiní pro provoz objektu odchovny.
Veškeré zemní práce budou prováděny ručně, v dané lokalitě není možné použití techniky bez újmy na životním prostředí. Výkopové práce NN přípojky je nutné provádět s nejvyšší opatrností tak, aby nedošlo k poškození stávající přípojky NN.
Celý objekt bude založen na zemních vrutech a to tak, aby mezi spodní stranou podlahové konstrukce byla zachována mezera alespoň 30 cm z důvodu možnosti proudění vody pod a v okolí objektu.
Objekt musí splňovat regulativy CHKO a NP Šumava a to především:
- střecha sedlová symetrická, sklon 380 - 420, dřevěný šindel, čtvercové šablony do velikosti 30 x 30 cm kladené na koso nebo asfaltový šindel hnědé nebo tmavě šedé barvy, přesahy střechy ve štítových stěnách maximálně na šířku krokve (min. rozměry 80/120 mm),
- obdélníkový půdorys,
- stěny obkládané prkny kladenými ve svislém směru.
Okna a dveře v obvodových stěnách jsou navrženy z dřevěných profilů a zaskleny izolačním dvojsklem.
Klempířské prvky (okenní parapety, ostatní oplechování) budou provedeny z pozinkovaného plechu.


Přístup:
Jedná se o objekt v k. ú. Zbytiny, parcela č.759/6. Příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající místní komunikace místem jižního vjezdu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 366 749 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky