Veřejná zakázka: CHKO Litovelské Pomoraví - geodetické vytyčení pozemků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1720
Systémové číslo: P14V00001711
Počátek běhu lhůt: 28.11.2014
Nabídku podat do: 02.12.2014 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CHKO Litovelské Pomoraví - geodetické vytyčení pozemků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Způsob a rozsah provedení sjednaných prací:
- Geodetické vytyčení hranic pozemků (postupem podle § 87 a následujících vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí) ve vlastnictví ČR, ke kterým právo hospodaření vykonává AOPK ČR. Délka hranice k vytyčení: cca 3,4 km.
- Dokumentace o vytyčení hranice pozemků bude předána 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na vhodném nosiči dat (CD). Digitální mapová vrstva bude předána v podobě vektorových dat pro GIS (.shp).
- Stabilizace hlavních lomových bodů hranice oddělené části pozemku betonovými geodetickými mezníky o rozměrech min. 100x100x500 mm. Počet mezníků: 100 ks.
Místa určená k provedení sjednaných prací:
- k. ú. Horka nad Moravou, Hynkov, Střeň, Štěpánov.
Další podmínky k provedení sjednaných prací:
- Vytyčení lomových bodů hranic pozemků bude v terénu odsouhlaseno objednatelem.
- Geodetické práce budou náležitostmi a přesností odpovídat platným právním předpisům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Litovelské Pomoraví a Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky