Veřejná zakázka: PP Pod Templem a navazující lesní porosty - stavba oplocenek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1692
Systémové číslo: P14V00001683
Počátek běhu lhůt: 25.11.2014
Nabídku podat do: 28.11.2014 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Pod Templem a navazující lesní porosty - stavba oplocenek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Opatření č. 1
- Stavba oplocenek z nového drátěného pletiva
Způsob a rozsah provedení sjednaných prací:
- Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenek: (a) drátěné pletivo uzlové 160/20/15 standard, (b) kůly - materiál: dub, délka kůlů: 2,0–2,1 m, střední průměr kůlů: 10-12 cm, zahrocené, bez hnilob, (c) vzpěry – materiál: dub, střední průměr vzpěr: 8-10 cm, bez hnilob, (d) přelezka (oboustranný žebřík) – materiál: dub nebo smrk, střední průměr tyčí: 8-10 cm, bez hnilob, (e) kolíky k přichycení pletiva do půdy – materiál: dub, smrk, min. délka kolíků: 0,30 m, střední průměr kolíků: 5 cm, se zářezem pro spodní drát pletiva, bez hnilob.
- Způsob provedení: Z tras oplocenek bude odstraněna vysoká buřeň a zbytky dřevní hmoty. Kůly budou v trasách oplocenek v rozestupech 3 m pevně zaraženy do půdy do hloubky cca 0,4–0,5 m (výška kůlů nad zemí nebude nižší než výška použitého pletiva). Každý rohový kůl a dále každý třetí kůl bude pevně podepřen vzpěrou, vzpěrou bude podepřen i každý další kůl, který se nepodaří pevně zarazit do půdy. Vzpěry budou ke kůlům upevněny nad 1/2 výšky kůlů pod úhlem cca 45 stupňů. Pletivo bude napnuto a upevněno (vždy nejméně pěti hřebíky nebo skobami) na kůly, po celé délce bude přiléhat k povrchu půdy a zároveň bude mezi každými dvěma kůly přichyceno k půdě dřevěným kolíkem. Začátek každé role pletiva bude připevněn ke kůlu (role nebudou spojovány mezi kůly). Každá oplocenka bude opatřena jednou nebo více dřevěnými přelezkami (oboustrannými žebříky) o výšce min. 1,60 m. Na oplocenkách nebudou po ukončení sjednaných prací závady umožňující vnikání spárkaté a zaječí zvěře. Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenek jsou uvedeny výše.
- Rozsah prací: celkový počet oplocenek: 8 ks, celková délka oplocenek: 1050 m.
Místa určená k provedení sjednaných prací:
- Trasy oplocenek jsou v terénu vyznačeny orientačně plastovými páskami na kmenech stromů a přesně dřevěnými barevně označenými kolíky.
(a) vymezení podle katastru nemovitostí:
- k. ú. Mladeč (blíže viz přílohy),
(b) vymezení podle lesního hospodářského plánu:
- lesní hospodářský celek Pomoraví (blíže viz přílohy).

Opatření č. 2:
- Stavba oplocenek z použitého drátěného pletiva
Způsob a rozsah provedení sjednaných prací:
- Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenek: (a) použité drátěné pletivo uzlové 160/20/15 standard, (b) kůly - materiál: dub, délka kůlů: 2,0–2,1 m, střední průměr kůlů: 10-12 cm, zahrocené, bez hnilob, (c) vzpěry – materiál: dub, střední průměr vzpěr: 8-10 cm, bez hnilob, (d) přelezka (oboustranný žebřík) – materiál: dub nebo smrk, střední průměr tyčí: 8-10 cm, bez hnilob, (e) kolíky k přichycení pletiva do půdy – materiál: dub, smrk, min. délka kolíků: 0,30 m, střední průměr kolíků: 5 cm, se zářezem pro spodní drát pletiva, bez hnilob.
- Způsob provedení: Stejný jako v případě opatření č. 1 podle této smlouvy s tím rozdílem, že bude nakládáno s použitým pletivem.
- Rozsah prací: celkový počet oplocenek: 1 ks, celková délka oplocenek: 55 m.
Místa určená k provedení sjednaných prací:
- Trasy oplocenek jsou v terénu vyznačeny orientačně plastovými páskami na kmenech stromů a přesně dřevěnými barevně označenými kolíky.
(a) vymezení podle katastru nemovitostí:
- k. ú. Mladeč (blíže viz přílohy),
(b) vymezení podle lesního hospodářského plánu:
- lesní hospodářský celek Pomoraví (blíže viz přílohy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Litovelské Pomoraví a Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky