Veřejná zakázka: Sečení mokřadních luk v NPP Polabská černava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2472
Systémové číslo: P15V00000642
Počátek běhu lhůt: 04.05.2015
Nabídku podat do: 15.05.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení mokřadních luk v NPP Polabská černava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení slatinných luk o celkové ploše 9,164 ha podle níže uvedených parametrů:

Managementové plochy jsou rozděleny do několika dílčích segmentů s posunem seče, či ponechání bez zásahu.

Plocha 1 – 0,767ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (červen)
Plocha 2 – 1,195ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (2. polovina července)
Plocha 3 – 1,207ha, 2x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (červen/září)
Plocha 4 – 0,650ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (září)
Plocha 5 – 0,190ha, 2x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (červen/září)
Plocha 6 – 0,210ha, 1x ruční kosení (2. polovina července)
Plocha 7 – 0,323ha, 2x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (červen/září)
Plocha 8 – 0,616ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (2. polovina července)
Plocha 9 – 0,315ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (září)
Plocha 10 – 0,166ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (2. polovina července)
Plocha 11 – 0,031ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (2. polovina července)
Plocha 12 – 0,607ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (září)
Plocha 13 – 0,495ha, 1x kosení kombinací lehké mechanizace a ručního kosení (září)
Plocha 14 – 0,672ha, 1x lehká mechanizace (2. polovina července)
Jedná se o silně podmáčené plochy, které jsou ale z větší části dlouhodobě udržované, pouze plocha 3 je delší dobu neobhospodařovaná.

Plochy jsou ve vysokém stupni podmáčení a některé hůře dostupné. Plocha 3 je delší dobu neobhospodařovaná. Ve všech případech bude pokosená hmota shrabána do 7 dnů po pokosení a do 14 dnů odvezena mimo lokalitu. Likvidací posečené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 428 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Kokořínsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky