Veřejná zakázka: Instalace strukturované kabeláže, realizace silových rozvodů a osvětlení v objektu SCHKO Bílé Karpaty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2455
Systémové číslo: P15V00000625
Počátek běhu lhůt: 28.04.2015
Nabídku podat do: 13.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace strukturované kabeláže, realizace silových rozvodů a osvětlení v objektu SCHKO Bílé Karpaty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky:

Instalace strukturované kabeláže, realizace silových rozvodů a osvětlení v objektu SCHKO Bílé Karpaty.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu s názvem (dle projektanta) „Univerzální (strukturovaná) kabeláž“ zpracované firmou ASEC-elektrosystémy s.r.o., Pražákova 52, 619 00 Brno, Ing. Petr Vašíček, v roce 2014 a v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr s názvem (dle projektanta) „Oprava a doplnění silových rozvodů v objektu správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice“ zpracované Tomášem Lutonským, Chelčického 826, 763 02 Malenovice, v roce 2014.


Popis prací:
Nově instalovaná strukturovaná kabeláž kategorie 6 bude nahrazovat stávající cat.5e. UTP kabely budou ukončeny na nových patch panelech, které budou osazeny ve stávajícím 19“ datovém rozvaděči ve 2.NP, m. č. 205. Zásuvky budou osazeny do dvoukomorového podparapetního žlabu. Podparapetní žlab je dodávka profese NN. Přepážka ve žlabu bude kovová. Zásuvky – design rámečku je nutné koordinovat s NN. Je uvažován design ABB Tango, přístroj 2xRJ45.
Stávající telefonní ústředna, m. č. 207, bude přemístěna na stěnu vedle datového rozvaděče, m. č. 205. Odchozí kabel z ústředny (státní linky) bude nadstaven kabelem 1xUTP v místě stávající ústředny a ukončen v přesunuté ústředně na novém umístění. Do rozvaděče se osadí patchpanel 50xRJ45 ISDN, na kterém budou ukončeny pobočky telefonní ústředny. Propoj se provede kabelem 25x2x0,5. Každému druhému panelu (24 port) bude příslušet kabelový organizér.

V rámci doplnění bude řešeno:
Rozváděč RS2 - je navržen nástěnný rozváděč pro 108 modulů. Rozváděč bude osazen v místnosti serveru (m. č. 205). Na vstupu bude osazen vypínač 3x63A, koordinovaný svodič přepětí typ T1+T2 a jističe pro napojení jednotlivých okruhů. Přívod a vývody budou provedeny horem.
Nové osvětlení schodiště a chodeb, doplnění nouzového osvětlení - osvětlení chodeb bude řešeno novým okruhem z rozváděče RE. Stávající svítidla budou demontována, na jejich vývody budou napojena svítidla nová. Jsou navržena přisazená svítidla s kompaktními zářivkami a krycím sklem. (svítidla 2x26W). Rozvody nového osvětlení na schodišti budou provedeny v drážkách pod omítkou.
Nouzové osvětlení – jsou navržena svítidla s vlastními bateriovými zdroji. Budou použita svítidla s vyznačením směru úniku s LED zdroji. Doba samostatnosti je minimálně 1hodina.
Kabelové rozvody - je navržen dvojí systém rozvodů. Část rozvodů bude pro PC a síťové tiskárny, část rozvodů bude pro zásuvky 230V – náhodné odběry. Vybrané zásuvky pro PC rozvody budou vybaveny přepěťovými ochranami typu T3.
Všechny zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými chrániči dle definice ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 411.3.3.
Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely s měděnými jádry. Pro spojování kabelů budou použity typové krabice a spojky.

Zadavatel přijme technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Přístup:
Objekt RP(Regionálního pracoviště) Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích je umístěn v ul. Nádražní 318.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 511 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky