Veřejná zakázka: Naučná stezka Krajem Železných hor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2513
Systémové číslo: P15V00000683
Evidenční číslo zadavatele: 65
Počátek běhu lhůt: 13.05.2015
Nabídku podat do: 22.05.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Naučná stezka Krajem Železných hor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova Naučné stezky Krajem Železných hor spočívající v kompletní rekonstrukci všech technických prvků NS (naučné stezky). V rámci akce bude realizováno odstranění stávajících nefunkčních sloupů včetně železobetonových patek.
Kotvení sloupů – každý dvěmi plochými železy minimální tloušťky 10 mm s dostatečnou délkou k ukotvení do betonu a k přichycení sloupu ve dvou místech - 1300 mm. Šířka plochého železa minimálně 80 mm. Mezera mezi betonovou patkou a sloupkem bude 80 mm. Dvě železa budou v místě mezi zabetonovanou plochou a plochou sloupu spojena stejným materiálem (s minimální tloušťkou 10 mm … výsledný tvar H). Výkopové práce šířky minimálně 350 mm, hloubky 830 mm, spodní vrstva 30 mm tvořena posypovým materiálem fr. max. 8 mm. Nad tím bude hutněná vrstva z výkopu o maximální výšce 300 mm, příp. prosypávána betonem. Poslední vrstvou bude betonová směs výšky 50 cm, zahlazená ve výšce terénu. Nad zemí zbývá z plochého železa délka 500 mm. Otvory pro uchycení železa se sloupem jsou 90 mm a 340 mm od horní hrany železa. Sloup bude uchycen dvěmi závitovými tyčemi o průměru 10 mm, na koncích podložené podložkami a uchycené odpovídajícími matkami. Veškerý spojovací materiál k uchycení sloupu: pozink
Sloup – broušený, kulatý, průměr 200 mm, výška 2.500 mm, horní strana sloupu seříznuta v úhlu 45°, seříznutí směřuje na zadní stranu. Seříznutí je oplechováno bez přesahů. Použit pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm, přichyceno 8-mi pozink. hřebíky délky 30 mm. Spodní hrana podkladové desky pro ceduli bude umístěna ve výšce 110 cm od země. Podkladová deska bude přichycena na 2 místech vždy 2-mi vruty rapid délky 160 mm a tloušťky 8mm. Přichycení bude přes 2 prkna zapuštěná do sloupu, umístěná ve výšce 1255 mm a 1995 mm nad zemí. Třetí zápustné místo na sloupu bude pro stříšku ve výšce 2150 mm.
Deska bude zhotovena ze sesazených prken, veškerá prkna tloušťky min 25 mm, prkna hoblovaná a broušená. Prkna rovnaná na výšku na velikost desky 650 mm šířka x 1050 výška. Prkna přichycovaná na 2 podkladová, vždy od horní a dolní hrany desky vzdálená 155 mm. Každé prkno připevněno zápustnými pozinkovanými vruty délky 4,5 mm. Vrchní prkna - lišty šířky 95 mm se sraženými hranami (bez ostrých hran). Lišty sesazeny k sobě zkosením v úhlu 45°. Každé prkno lišty bude přichyceno 3-mi pozinkovanými zápustnými šrouby délky min. 40 mm. Stříška bude vyrobena z jednoho hraněného broušeného prkna rozměrů 700 mm x 120 mm x 25 mm. Sklon stříšky 15º. Přichycena bude 3-mi pozinkovanými zápustnými šrouby délky min. 40 mm.
Sloup i desky budou zhotoveny z dubového nebo modřínového dřeva. Všechna dřevěná provedení budou 2 x natřena barvou Luxol Palisandr, kovové prvky budou opatřeny 1x základovou barvou a 1x venkovní syntetickou barvou v odstínu barvy Luxol Palisandr.
Sloupy budou osazeny novými textovými deskami. Desky budou tloušťky 4 mm, z materiálu Forex koplas, ÚV úprava, lamino o rozměrech 950 x 520 mm. Bude provedena aktualizace grafické stránky textu cedulí, včetně map, kreseb a fotografií. Grafické zpracování zajišťuje zhotovitel. Návrh grafického zpracování bude vycházet z grafického manuálu AOPK ČR, dle metodických listů AOPK ČR č. 14, Návštěvnická infrastruktura ve zvláště chráněných územích, a bude průběžně konzultován s objednatelem - s pracovníkem AOPK ČR, reg. pracoviště Východní Čechy. Texty cedulí, fotografie, loga a mapa budou zhotoviteli předány do 1.6.2015. V textu budou užity stávající kresby znaků (loga) zastávek. Texty budou opatřeny proti UV záření, lesklá laminace. Pro nejexponovanější zastávky budou cedule provedeny 2x pro možnost jejich výměny. Jedná se o zastávku Seč, Třemošnice a Ronov nad Doubravou.
Jako vzorový sloup je sloup NS Krajem Chrudimky, umístěný v Hradišti u Nasavrk u autobusové zastávky.
Celkem se jedná o 15 sloupů NS a 18 cedulí (15 osazených v terénu a další 3 pro případnou výměnu)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Železné hory a Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky