Veřejná zakázka: Sečení lučních ploch v EVL Kosíř-lomy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5506
Systémové číslo: P16V00001529
Evidenční číslo zadavatele: PPK-152a/84/16
Počátek běhu lhůt: 08.08.2016
Nabídku podat do: 15.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení lučních ploch v EVL Kosíř-lomy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Sečení ručně vedenými sekačkami a křovinořezy na plochách v celkovém rozsahu 3,3 ha. V rámci sečených ploch budou ponechány neposečené části tvořící podíl cca 20 % plochy zejm. z důvodu ochrany populací hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Tyto plochy budou vybrány na místě ve spolupráci se zástupcem objednatele.
Výměra skutečně ošetřené plochy tak bude činit 2,64 ha.
Posečená hmota bude bezprostředně po posečení, případně po jejím usušení, shrabána a odstraněna z lokality a bude s ní naloženo v souladu s platnou legislativou.
2. Obžínání výsadeb dřevin 2 x na ploše 0,144 ha (tj. celkem plocha 0,29 ha). První obžínání bude provedeno v době od podpisu smlouvy do 31. 8. 206. Druhé obžínání v době od 10. do 20. 10. 2016. Posečená hmota bude ponechána na místě k zetlení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 68 755 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Litovelské Pomoraví a Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky