Veřejná zakázka: Kyselka u Dominovy skalky - ruční kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5539
Systémové číslo: P16V00001562
Evidenční číslo zadavatele: PPK/92a/41/16
Počátek běhu lhůt: 11.08.2016
Nabídku podat do: 18.08.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kyselka u Dominovy skalky - ruční kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A/ Ruční pokosení podmáčených luk s výskytem hnědáska chrastavcového. Plocha bude pokosena v pásech tak, aby 1/3 plochy zůstala nepokosena (tzn., že bude pokoseno 2,85 ha luk z celkové pracovní plochy, která má rozlohu 3,9 ha). Pásy budou široké 1–4 m, případně nepravidelné (mozaikovitá seč) v místech s koncentrovaným výskytem čertkusu lučního. Během kosení bude maximálně dbáno na to, aby místa s čertkusem nebyla pokosena, případně budou vynechána místa s výskytem housenek hnědáska, která budou v terénu vyznačena pracovníkem Správy CHKO SL. Místa s výskytem expanzivní třtiny křovištní budou pokosena plošně.

B/ Vyřezání drobných náletových dřevin do 1 m výšky (asi 150 ks vrb a smrků, roztroušeně na ploše cca 2 ha).

Pokosená biomasa bude odstraněna mimo managementovou plochu, cca 1/3 hmoty bude využita při okrajích managementové plochy k tvorbě úkrytů pro obojživelníky a plazy (tato místa budou vyznačena pracovníkem Správy CHKO).
Práce budou provedeny v termínu 30. 7.–15. 9. 2016 (přesný termín seče bude upřesněň pracovníkem Správy CHKO Slavkovský les podle aktuálního stavu vegetace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 680 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky