Veřejná zakázka: Obnova vegetačního krytu – Železná Huť a Hvozd 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5796
Systémové číslo: P16V00001819
Počátek běhu lhůt: 14.09.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vegetačního krytu – Železná Huť a Hvozd 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Obnova vegetačního krytu výsadbou 40 ks jabloní na p.p.č. 2461 v k. ú. Železná u Smolova. Stromy budou na obou pozemcích vysazeny ve sponu cca 6 x 6 m. Z důvodu silného tlaku zvěře budou stromy oploceny. Stromy budou opatřeny drátěnou individuální ochranou, která bude tvořena frézovanými dřevěnými kůly s min. tloušťkou 5 cm a spec. plastovo - drátěnou ochranou. Výška ochrany bude 1,8 m.
2. Na p.p.č. 2086 k.ú. Postřekov provést zásah proti smrku ztepilému ve skupinové ochraně MZD. Smrky utlačující jedli a tis vyřezat pomocí JMP.
3. Na p.p.č. 182/2 Vranov u Mnichova provést opravu dvou skupinových ochran MZD, kdy vyvrácené části oplocení budou zavětrovány pomocí dřevěných tyčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 975 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky