Veřejná zakázka: Vytvoření tůně v přítokové zóně rybníku Mach na p.p.č. 3436/1 v k.ú. Cvikov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5799
Systémové číslo: P16V00001822
Počátek běhu lhůt: 14.09.2016
Nabídku podat do: 27.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytvoření tůně v přítokové zóně rybníku Mach na p.p.č. 3436/1 v k.ú. Cvikov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vytvoření tůně v přítokové zóně rybníku Mach ve Cvikově na p.p.č. 3436/1 v k.ú. Cvikov, celkový objem výkopku 200 m3. Tůň bude přírodě blízkého nepravidelného tvaru, hloubkově členitá, se sklony břehů 1:3 - 1:4 nebo mírnějšími. Maximální hloubka 1,5 m, průměrná hloubka 0,8 m, výkopek bude uložen v okolí tůně na p.p.č.3436/1 a 470/3 v k.ú. Cvikov. Tůň bude provedena dle Standardů péče o přírodu a krajinu: Standard SPPK B02 001:2014 Obnova a vytváření tůní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Lužické hory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky