Veřejná zakázka: Péče o lokality biotopů stepních a skalních trávníků v NPP Dalejský profil

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5795
Systémové číslo: P16V00001818
Evidenční číslo zadavatele: 22
Počátek běhu lhůt: 14.09.2016
Nabídku podat do: 23.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o lokality biotopů stepních a skalních trávníků v NPP Dalejský profil
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Opatření k udržení a zlepšení stavu lokalit biotopů stepních a skalních trávníků v NPP Dalejský profil s výskytem silně ohrožených druhů rostlin (křivatec český), spočívající v likvidaci náletu a výmladků invazních druhů dřevin (zejména akát, jasan, borovice černá, trnka, svída, ptačí zob a další křoviny) - jejich vyřezáním a následnou aplikací herbicidu, na celkové ploše cca 0,6 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky