Veřejná zakázka: Péče o biotopy užovky stromové v Poohří v roce 2016 v rámci realizace záchranného programu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5778
Systémové číslo: P16V00001801
Evidenční číslo zadavatele: POPFK-001a/41/16
Počátek běhu lhůt: 12.09.2016
Nabídku podat do: 19.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o biotopy užovky stromové v Poohří v roce 2016 v rámci realizace záchranného programu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Péče o líhniště:
Zajištění průběžné péče o 14 polopřirozených líhnišť v oblasti Poohří, která byla zbudována v předchozích letech. Souhrn opatření zahrnuje: kosení travinného porostu okolí líhniště, oprava oplocení, nákup, doprava a doplnění substrátu líhniště. Umístění líhnišť je patrné z výpisu pozemků uvedených v kapitole 4.3 této smlouvy a z přiložené mapy, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory:
Péče o 3 zídky vedené v databázi vhodných biotopů pro užovku stromovou v Poohří - na p.p.č. 436/1 a 469/5 v k.ú. Damice a 592/1 v k.ú. Osvinov. Navržené práce zahrnují kosení bylinné vegetace a výřez výmladků dřevin na celkové ploše 0,48 ha, v případě potřeby o opravu zídek - doplnění a stabilizace kamenů. Umístění zídek je patrné z mapy, která je nedílnou součástí smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 103 440 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky