Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 11.04.2017 09:04
Tisk a doprava mapového atlasu "Atlas fragmentace a prostupnosti krajiny ČR"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2017 06.04.2017 10:00
Rekonstrukce porostů v EVL Dománoviský les
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 09:00
Pastva travních porostů v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část CHKO Český kras) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 06.04.2017 10:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras (SZ část CHKO) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 06.04.2017 10:00
tisk 3 čísel sborníku Příroda (34, 35, 36)
nadlimitní Zadáno 28.03.2017 04.04.2017 09:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Tisk a doprava komiksu "Perlorodky"
nadlimitní Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Zajištění provozu Domu přírody - Slavkovský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.03.2017
Dodávka originálního spotřebního materiálu Brother
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 31.03.2017 08:00
Tisk a doprava brožury "Ohrožené druhy hořečků v České republice - hořeček nahořklý a hořeček drsný sturmův".
nadlimitní Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
Překlad Záchranného programu pro perlorodku říční do Aj
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
Hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Litoměřicích, Michalská 260/14 - období 4/2017 až 3/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 27.03.2017 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016