Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Indexace digitálních dokumentů do databáze o perlorodkách říčních
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 01.03.2017 13:00
Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 28.02.2017 09:00
Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Kácení a odstranění 130 ks borovic černých a jasanů ze svahů na území NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 17.02.2017 12:00
Tisk vizitek
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 15.02.2017 09:00
Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na akutní zásahy v toku Račinky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 13.02.2017 13:00
Nákup telefonů pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť – obuv
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 06.03.2017 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v NPR Oblík - 2017 - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 10.02.2017 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 08:00
Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na zajištění dlouhodobého přežití na lokalitě Račinka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 13:00
Monitoring populací bobra evropského ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 03.02.2017 09:00
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022
nadlimitní Zrušeno 23.01.2017 07.03.2017 10:00
Grafické zpracování publikace "Atlas fragmentace a prostupnosti krajiny ČR"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 08.02.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016