Veřejná zakázka: Zpracování plánu péče o PR Žabakor včetně provedení inventarizačních průzkumů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7565
Systémové číslo: P17V00000815
Datum zahájení: 11.05.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu péče o PR Žabakor včetně provedení inventarizačních průzkumů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Žabakor včetně zapracování připomínek vzešlých z projednání návrhu plánu péče a provedení dvou inventarizačních průzkumů se zaměřením na cévnaté rostliny a entomologii (tj. brouci, denní motýly, vážky). Součástí plánu péče budou mapové i tabulkové přílohy dle závazné osnovy plánu péče včetně přílohy s fotodokumentací. Návrh plánu péče se zapracovanými údaji z inventarizačních průzkumů bude objednateli předán nejpozději do 31.8.2017.
Finální verze plánu péče o přírodní rezervaci Žabakor včetně všech jeho příloh (mapových, tabulkových atd.) a oba inventarizační průzkumy budou objednateli předány v listinné podobě a na datovém nosiči CD nejpozději do 10.11.2017. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 - Specifikace díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky