Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská 1308/17 - období 4/2017 až 3/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2017 27.03.2017 08:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Děčíně, Teplická 424/69 - období 4/2017 až 3/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2017 27.03.2017 08:15
Nákup koberců
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ošetření ovocných dřevin v sadu pod Oblíkem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 16.03.2017 08:00
Mihule ukrajinská - monitoring, záchranné transfery a odlov pstruha potočního
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 15.03.2017 12:00
Transfery obojživelníků přes komunikace na území RP Ústecko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 07.03.2017 16:00
Překlad Plánu péče o bobra evropského v ČR do Aj a Nj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 10.03.2017 10:00
tisk publikace Atlas Lupenonožců
nadlimitní Zadáno 01.03.2017 08.03.2017 09:00
Výřez dřevin v NPP Zlatý kůň, NPP Kotýz a jejím ochranném pásmu v k.ú. Koněprusy a k.ú. Tmaň na ploše cca 2,12 ha
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 15.03.2017 13:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 3
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2017 08.03.2017 08:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 03.03.2017 12:00
Indexace digitálních dokumentů do databáze o perlorodkách říčních
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 01.03.2017 13:00
Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 28.02.2017 09:00
Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016