Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin pod Srdovem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 26.01.2017 08:30
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 26.01.2017 08:00
Grafická příprava, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 18.01.2017 10:00
Výroba desek na konferenci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2017
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na lokalitě Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2017 19.01.2017 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 16.01.2017 08:00
Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
podlimitní Zadáno 27.12.2016 13.01.2017 08:30
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2016 05.01.2017 08:00
Nákup automobilu pro akci „Podpora managementového plánování a biodiverzity v oblasti Pradědu“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016 03.01.2017 09:00
Kosení Polákův poloostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 29.12.2016 09:00
zimní ruční kosení ostrovů v PR Baroch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Rekonstrukce povalového chodníku v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Kosení v PP Domorazské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení v PR Velký Pavlovický rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016