Veřejná zakázka: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7422
Systémové číslo: P17V00000672
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2017
Nabídku podat do: 29.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je šestiletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích národního významu. Na nelesních plochách bude provedena podstatná redukce invazních druhů, mozaiková seč, pastva ovcí a koz a drobné výsadby stanovištně původních dřevin a budou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev. Z lesnických opatření dojde k výchovným zásahům ve prospěch hmyzu, dosadby dubu a ořezy stromů. V rámci projektu budou také odstraněny tři menší černé skládky. Přesná specifikace opatření je uvedena u jednotlivých částí veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 431 144 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy