Veřejná zakázka: Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – mechanizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7550
Systémové číslo: P17V00000800
Datum zahájení: 03.05.2017
Nabídku podat do: 15.05.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – mechanizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu předmětu ochrany EVL Raná-Hrádek - kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na pěti plochách dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení:
Plocha č. 1
4x mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,2124 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 4,8496 ha.
Plocha č. 2
1x mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) části zadní dopadové plochy na částech p. p. č 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha.
Plocha č. 3
1x mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) části přední dopadové plochy na části p. p. č 248 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,3716 ha.
Plocha č. 4
1x mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) části „Velkého kempu“ na p. p. č 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha.
Plocha č. 5
1x mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) části pozemku poblíž „velkého kempu“ na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha.
První mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) plochy č. 1 bude provedeno v polovině května. Přesný termín sdělí pracovníci AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Mulčování (mechanizované kosení, včetně sběru a odklizení hmoty) všech ploch bude provedeno v termínu 25. - 28. 5. 2017. Termíny zbylých zásahů u plochy č. 1 budou určeny pracovníky AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. Zhotovitel je povinný do čtyř dnů od výzvy provést opatření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky