Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení v PR Hořina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení a vláčení v PR Pustá Rudná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Úprava knihovnické databáze
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2016
Katalogizace a rekatalogizace studií a výzkumných zpráv
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2016
Lesnická opatření 2015, NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 12.08.2015 12:00
Nákup IP telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 19.12.2016 09:00
Kosení mechanizací v PR Očovské louky, MAS-20a/73/16
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016
Ruční kosení v PR Písečný rybník, MAS-21a/73/16
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016
Nákup letních a zimních pneumatik pro osobní a terénní vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016 16.12.2016 10:00
Nákup licencí MS Office
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 12.12.2016 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť
nadlimitní Zadáno 05.12.2016 13.01.2017 10:00
Nákup softwarového vybavení pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 14.12.2016 08:30
Vybudování strukturované kabeláže v budově Jince 461, Jince
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 13.12.2016 09:00
Obnova lávky v PR Velký Pařezitý
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016
Prodloužení záruky a servisní podpory na páskovou knihovnu Spektra T120
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 06.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016