Veřejná zakázka: Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – ruční kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7498
Systémové číslo: P17V00000748
Datum zahájení: 24.04.2017
Nabídku podat do: 04.05.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – ruční kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na 11 plochách v evropsky významné lokalitě Raná-Hrádek:
Plocha č. 1 - 1x ruční kosení na výměře 0,3240 ha.
Plocha č. 2 - 2x ruční kosení na výměře 0,5355 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 1,0710 ha.
Plocha č. 3 - 2x ruční kosení na výměře 0,4108 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,8216 ha
Plocha č. 4 - 1x ruční kosení na výměře 0,1175 ha.
Plocha č. 5 - 1x ruční kosení na výměře 0,0632 ha.
Plocha č. 6 - 2x ruční kosení na výměře 0,3766 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7532 ha
Plocha č. 7 - 1x ruční kosení na výměře 0,5967 ha.
Plocha č. 8 - 2x ruční kosení na výměře 0,5205 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 1,0410 ha.
Plocha č. 9 - 2x ruční kosení na výměře 0,0735 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,1470 ha
Plocha č. 10 - 2x ruční kosení na výměře pozemků 0,0497 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0994 ha.
Plocha č. 11 - 1x ruční kosení na výměře 1,2445 ha.
Termíny ručního kosení budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Zhotovitel je povinný do 5 dnů od zaslané výzvy e-mailem provést kompletní opatření (ruční kosení pomocí křovinořezu/ručně vedené sekačky, odklizení veškeré pokosené hmoty a její likvidace v souladu s platnými právními předpisy). Plochy nesmí být mulčovány. V rámci ručního kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, na části p. p. č. 3486/2 k. ú. Lenešice a na částech p. p. č. 240/1, 240/2, 240/3, 241, 242, 248, 256/1, 256/2, 1140/7, 1149/1, 1149/8, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1159, 1161, 1165, 1171, 1172, k. ú. Raná u Loun.
Plochy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou dlouhodobě neobhospodařované, pouze zde byly počátkem roku 2017 vyřezány dřeviny. Plochy č. 1, 2, 3, 4, 5 jsou hůře přístupné, nevede k nim žádná cesta.
Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky