Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo 30.03.2020
Generální dozor objednatele 2019 - 2023 24.03.2020
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl 2019 - 2023 - část I. 24.03.2020
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl 2019 - 2023 - část II. 24.03.2020
Zpracování posudku k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.03.2020
Prováděcí smlouva č. 2020-003 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 (centrální nákup Ministerstva vnitra) 20.03.2020
Provedení dezinfekce povrchů v budově Ministerstva životního prostředí 18.03.2020
Nákup licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware s podporou na 5 let 16.03.2020
Zpracování podkladů v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. 13.03.2020
Firewally pro resortní síť 12.03.2020
Kritické zhodnocení stávajícího MP MŽP k SEKM a návrh na jeho aktualizaci 10.03.2020
Nákup mobilních telefonů 10.03.2020
Geodetické zaměření areálu MŽP se zakreslením inženýrských sítí 06.03.2020
IT podpora pro nový MP MŽP k práci s databází SEKM 06.03.2020
Služby v oblasi ICT 2020 - zálohování a instalace prostředků VT 06.03.2020
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2 - Část 2 04.03.2020
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Leadership a vedení týmu" 03.03.2020
Služby v oblasti administrace projektů z EU fondů 26.02.2020
Zajištění služeb pro realizaci vnitřních a venkovních výstav MŽP 26.02.2020
Úklidové služby pro MŽP - OVSS IV Chomutov 21.02.2020