Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Administrace poštovních služeb na 3 roky 31.03.2016
Zajištění aplikační podpory a servisu k Informačnímu systému odpadového hospodářství (ISOH) 30.03.2016
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2016, 2017 ve velkoodběru 16.03.2016
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2016, 2017 v maloodběru 16.03.2016
Konsolidace webových prezentací 16.03.2016
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 02.03.2016
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII v roce 2016 29.02.2016
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2015 22.02.2016
Přenechání majetku k bezplatnému užívání 18.02.2016
Grafika a tisk materiálů pro potřeby OPŽP 2014 -2020 16.02.2016
Nájem plochy pro nápojové a svačinové automaty 16.02.2016
Umístění nápojových a svačinových výdejních automatů v budově Ministerstva životního prostředí 16.02.2016
Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou 05.02.2016
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020 04.02.2016
Vytvoření aplikace Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) a zajištění její systémové podpory 28.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 1 21.12.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2016 a 2017 21.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 10 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 5 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 6 18.12.2015