Smlouva: Pozáruční profylaktické prohlídky VT

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7148
Evidenční číslo: 220082
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00
Zadávací řízení: Pozáruční profylaktické prohlídky VT

Název (předmět)

Pozáruční profylaktické prohlídky VT

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele práce spojené s prováděním pozáručních profylaktických prohlídek zařízení výpočetní techniky, jež jsou ve vlastnictví Objednatele (dále jen „zařízení VT“). Profylaktickou prohlídkou zařízení VT (notebooků) se rozumí vyčištění, základní diagnostika a zkouška jejich funkčnosti. Výsledkem profylaktické prohlídky bude protokol s doporučením na případný pozáruční servisní zásah a/či opravu používaných zařízení VT, a to včetně případné dodávky a výměny potřebných náhradních dílů. V případě nerentabilní opravy nebo neopravitelnosti zařízení VT bude vystaven protokol s návrhem na vyřazení zařízení VT, a to včetně písemného posouzení o neopravitelnosti zařízení VT.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy