Smlouva: Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4905
Evidenční číslo: 200048
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 24 593 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 29 757 530,00

Název (předmět)

Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace IS StaR Portál, a to včetně navazující provozní podpory a dalšího rozvoje skládající se z:
- Vytvoření IS StaR Portál - Implementační etapa 1;
- Integrace IS StaR Portál - Rozvojová etapa 1;
- Provozní podpora IS StaR Portál;
- Konzultace, administrace na vyžádání a rozvoj IS StaR Portál;
- Přesun systému; a
- Realizace Exit plánu.
Další podrobnosti viz zadávací dokumentace a smlouva vč. jejích příloh.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/20/V00009732.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy