Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII 28.12.2016
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 28.12.2016
Terénní automobily střední třídy 21.12.2016
Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 21.12.2016
Darování exemplářů CITES (papoušci) ZOO Ústí nad Labem 20.12.2016
Zpracování písemného analytického dokumentu spočívajícího v definování funkční a technické specifikace (návrhu) aplikačního řešení pro vedení a statistické vytěžování zejména agregovaných dat za účelem odborné podpory výkonu státní správy a informovanosti 19.12.2016
Zpracování mobilní aplikace o mokřadech mezinárodního významu pro Android včetně jeho následného servisu 16.12.2016
Dodávkové automobily kombi 15.12.2016
Smlouva o dílo 15.12.2016
Smlouva o dílo 15.12.2016
Podpora zpracování dat ve formátu xls 14.12.2016
Osobní automobily 13.12.2016
Sportovně užitková vozidla 13.12.2016
Terénní automobily s karoserií Double Cab 13.12.2016
Oprava posilovací stanice pro zvýšení tlaku ve vnitřním požárním vodovodu 07.12.2016
Poskytnutí podlicence k výstupům projektu na téma "Voda základ života - voda ve streamu" 07.12.2016
Dodávky hygienických prostředků pro Ministerstvo životního prostředí II. 06.12.2016
Pořízení licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 06.12.2016
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM, TFMM a TFHTAP a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 05.12.2016
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 05.12.2016