Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM 24.05.2022
Grafické zpracování vizuálních výstupů projektu Jedna příroda (IP LIFE) 23.05.2022
Provádění drobných úprav a údržby v areálu MŽP 18.05.2022
Pořízení klimatizačních jednotek do místností MŽP 16.05.2022
Metodický postup pro potřeby hodnocení projektů recyklace šedých vod v rámci OPŽP 21+ 13.05.2022
Dodávka konferenčních židlí do nově rekonstruované zasedací místnosti č. 900 12.05.2022
Tisk a dodávky formulářů pro agendu CITES 12.05.2022
Monitoring hluku v lokalitách Uhelná a Oldřichov 10.05.2022
Penetrační test EKLIS 10.05.2022
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika GMO 09.05.2022
Zpracování zkrácené komunikační verze národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizace pro období 2021 - 2030 09.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - mikroorganismy 06.05.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023; změna záměru - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.05.2022
Hodnocení rizik GMM 02.05.2022
Nákup serverových komponentů FBU KIT 02.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - biotechnologie 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GM léčiva 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GMM, veterina 27.04.2022
CZ PRES - reprezentativní pozornost z ekologického zemědělství pro delegace při akcích MŽP v rámci CZ PRES 26.04.2022
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP 25.04.2022