Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.06.2017
Právní služby - část 2 19.06.2017
Právní služby - část 3 19.06.2017
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) 15.06.2017
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 v hladině nízkého napětí 13.06.2017
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2018 ve velkoodběru 13.06.2017
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2018 v maloodběru 13.06.2017
Nákup kovových regálů včetně odborné montáže 13.06.2017
Právní služby - část 4 13.06.2017
Pilotní test aplikace činidel k podpoře atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 12.06.2017
Redukce vrtné monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany 12.06.2017
Nákup skenerů a SW II 09.06.2017
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a 12. a 13. ATP nařízení 09.06.2017
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 08.06.2017
Zpracování posudku k záměru "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 08.06.2017
Zajištění, příprava a realizace školení RECETOX 2017 07.06.2017
Zpracování posudku k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.06.2017
Roční obměna služebních a terénních stejnokrojů 06.06.2017
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 06.06.2017
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2017 - 2018 05.06.2017