Smlouva: Vypracování reportu - ochrana volně žijícíh ptáků a přírodních stanovišť

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9511
Evidenční číslo: 230142
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 60 000,00

Název (předmět)

Vypracování reportu - ochrana volně žijícíh ptáků a přírodních stanovišť

Schválil / podepsal

Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Stručný popis

Vypracování reportu dle čl. 9.3 Směrnice Rady č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) za rok 2022 a reportu dle 16.2 Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) za období 2021 - 2022 a shromáždění
příslušných podkladových materiálů pro tento report.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy