Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Darování exemplářů CITES (ara arakanga) ZOO Děčín 14.03.2022
Služby solution architekta pro návrh technických a organizačních opatření v aplikačním portfoliu odboru informatiky 14.03.2022
Školení v oblasti tréninku komunikačních dovedností v angličtině pro zaměstnance MŽP se zaměřením na české předsednictví EU 2022 14.03.2022
Zajištění odborné asistence při revizi Metodiky projektového řízení v resortu ŽP a nastavování projektového řízení v rámci MŽP 11.03.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 08.03.2022
Dodávka přenosných hasicích přístrojů 07.03.2022
Nákup mobilní videokonferenční jednotky 07.03.2022
Organizační a technické zajištění Světového kongresu EVVO 07.03.2022
Předání majetku státu a změna příslušnosti hospodařit s ním (pozemky) 07.03.2022
Provoz a rozvoj datového katalogu STAR a souvisejících modulů 03.03.2022
Zpracování posudku k záměru "ZEVO Vráto České Budějovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.03.2022
Koupě pozemků na území Národní přírodní rezervace Jezerka na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 28.02.2022
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Zpracování posudku k záměru "Rozšíření těžby v lomu Halámky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Dodávka, montáž a opravy vertikálních žaluzií, zatemňovacích rolet a sítí proti hmyzu 21.02.2022
Pohoštění pro akci se zahraniční účastí - setkání ministryně ŽP s velvyslanci k prezentaci priorit MŽP na rok 2022 17.02.2022
Koupě pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 16.02.2022
Zajištění rozvoje a podpory ekonomického informačního systému Ministerstva životního prostředí 15.02.2022
Modul - Dokumenty mzdové účtárny 14.02.2022
Konzultační služby k novému programovému období programu Nová zelená úsporám 2030 04.02.2022