Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup mobilních telefonů 10.03.2020
Geodetické zaměření areálu MŽP se zakreslením inženýrských sítí 06.03.2020
IT podpora pro nový MP MŽP k práci s databází SEKM 06.03.2020
Služby v oblasi ICT 2020 - zálohování a instalace prostředků VT 06.03.2020
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2 - Část 2 04.03.2020
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Leadership a vedení týmu" 03.03.2020
Služby v oblasti administrace projektů z EU fondů 26.02.2020
Zajištění služeb pro realizaci vnitřních a venkovních výstav MŽP 26.02.2020
Úklidové služby pro MŽP - OVSS IV Chomutov 21.02.2020
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals, včetně činnosti Focal Point Infocap 19.02.2020
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.02.2020
Zajištění sofwarové a uživatelské podpory produktů ESRI 14.02.2020
Administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství v období 2019 – 2023 12.02.2020
Zpracování technických podkladů evidence objektů, včetně informací o jejich provozovatelích, činnostech a nebezpečných látkách v nich umístěných a vypracování dokumentace 11.02.2020
Dodávka ECM/DMS - IS pro správu elektronických dokumentů 10.02.2020
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2020
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD – pracovní skupiny pro chemické havárie 07.02.2020
Podpora provozu a rozvoje ISOH 31.01.2020
Posouzení odborné úrovně vybraných prací (publikací) 30.01.2020
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů 28.01.2020