Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Implementace úkolové agendy vč. podpory 12.08.2021
Vytvoření systému komplexního environmentálního hodnocení projektů nástupnického programu NZÚ 02.08.2021
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 29.07.2021
Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) - EMEP, TFEIP, TFMM 29.07.2021
Zpracování posudku k záměru "D5 zkapacitnění km 0 - 22" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.07.2021
Zpracování posudku k záměru "D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.07.2021
Grafika a tisk materiálů pro potřeby OPŽP 2021 - 2023 23.07.2021
Nákup vysílacího času k minipořadu "Do poslední kapky" s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP (anonymizováno dle požadavků České televize) 22.07.2021
Zpracování studie "Hodnocení činnosti vybraných držitelů autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů" 22.07.2021
Realizace studie s názvem "Historická těžba železných rud v Národním geoparku Ralsko" 14.07.2021
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2021 13.07.2021
Pronájem natáčecího studia při prezentaci a akci: Side-event ČR na Politickém fóru na vysoké úrovni (High Level Poltical Forum) 13.07.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace letiště Karlovy Vary - IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.07.2021
Zajištění funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MŽP 07.07.2021
Nákup mobilních telefonů 01.07.2021
Zpracování posudku k záměru "CO2 neutralita" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.2021
Bezúplatné předání majetku státu 30.06.2021
Bezúplatné předání majetku státu 28.06.2021
Zpracování aktualizace informací o látkách ohlašovaných do IRZ III. 28.06.2021
Dodávka výpočetní techniky pro potřeby Ministerstva životního prostředí 25.06.2021