Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals, včetně činnosti Focal Point Infocap 22.04.2022
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě apod.) 21.04.2022
Připojení do sítě Internet 2022 21.04.2022
Poskytování servisních služeb bezpečnostních technologií pro Ministerstvo životního prostředí 19.04.2022
Příprava, organizační a odborné zajištění a vyhodnocení 2 konferencí EVVO v roce 2022 19.04.2022
Příprava, organizační a odborné zajištění konání krajských kol environmentálních soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda v roce 2022 19.04.2022
Školení v oblasti korupční a protikorupční problematiky a problematiky rovných příležitostí žen a mužů a mezilidských vztahů na pracovišti 19.04.2022
Posouzení stavu ocelové konstrukce vč. zpracování plánu její údržby a pravidelný servis fotovoltaické elektrárny a nosné konstrukce na budově MŽP 14.04.2022
CZ PRES - večeře/raut se zahraniční účastí dne 19.07.2022 v rámci výjezdního zasedání WP ENVIRONMENT (Attaché trip) 13.04.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (exponáty CITES) 07.04.2022
Dodávky výpočetní techniky - VIII. minitendr 2021 07.04.2022
Dodávka jednacího nábytku pro Ministerstvo životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 04.04.2022
Zavedení procesního řízení informatiky prostřednictvím implementace doporučení IT4IT a ITIL, vytvoření modelu EA včetně dodávky souvisejících nástrojů a poskytování souvisejících služeb 01.04.2022
Horizontální spolupráce pro podporu mechanismu pro spravedlivou transformaci 31.03.2022
Poskytování služeb KIVS – KTS (centrální nákup Ministerstva vnitra) 31.03.2022
Konzultační služby v oblasti public relations, marketingu a propagace 24.03.2022
Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou 24.03.2022
Expertní služby pro Pověřence pro ochranu osobních údajů MŽP 21.03.2022
Konzultační služby v oblasti public relations a propagace včetně provádění vybraných editorských prací 21.03.2022
Rekonstrukce zasedacích místností v budově MŽP 15.03.2022