Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Kuřívody - sanační opatření na lokalitě po SA v roce 2022 18.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu 17.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 8. zasedání smluvních stran dohody AEWA v Budapešti 16.08.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci o adaptacích na změnu klimatu "Designing climate resilient landscapes" (RD CNS ÚV) 15.08.2022
Údržba monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně 15.08.2022
Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 10.08.2022
Dlouhodobá spolupráce pro realizaci projektu Koordinační aktivity v ochraně přírody a krajiny 29.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) 26.07.2022
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 26.07.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (HW Cisco) 25.07.2022
Nákup monitorů OPŽP 21.07.2022
Odborné služby ICT analytika, konzultanta a technického oponenta 21.07.2022
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 21.07.2022
Zpracování webového portálu pro oblast EVVO 21.07.2022
CZ PRES - letenky a ubytování v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Batteries 18.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Nature Restoration 15.07.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní otázky ŽP (WPIEI) J2-Whaling a Biosafety v Bruselu 15.07.2022
CZ PRES - zajištění prostor a doplňkových služeb pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 13.07.2022
Zpracování posudku k záměru "D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.07.2022