Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod 02.03.2015
Nájem dopravního prostředku 20.01.2015
Ostraha ČIŽP Havlíčkův Brod 13.01.2015
Softwarová a uživatelská podpora produktů ESRI 19.12.2014
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy 03.10.2014
Prováděcí smlouva - fyzická ostraha budovy sídla Ministerstva životního prostředí 22.09.2014
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 09.05.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací 24.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 24.01.2014
Datové a hlasové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy - služby Ethernet 28.03.2013
Dodávky CNG pro potřeby Ministerstva životního prostředí 09.11.2011
Poskytování služeb v oblasti údržby programového vybavení 24.11.2010
Zpracování posudku k záměru "Plán I. etapy likvidace hliniště Vážany v DP Vážany, Vážany u Kroměříže" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.07.2010
Poskytování servisní podpory v souvislosti s nastavením a provozem aplikačního programového vybavení 03.02.2010
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy VIII 03.07.2009
Opravy a servis motorových vozidel značky Peugeot, Citroën, BMW a Mercedes 10.02.2009
Svoz živočišného odpadu 26.06.2008
Každodenní úklid kancelářských prostor pro potřeby OVSS V 25.06.2008
Výkon funkce Národního inspekčního orgánu pro Správnou laboratorní praxi 01.04.2008
Havarijní pojištění 20.12.2006