Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodávka, montáž a servis klimatizačních jednotek v budově Ministerstva životního prostředí 15.06.2016
Servis CCTV pro MŽP Brno - druhé opakování 15.06.2016
Softwarová a uživatelská podpora produktů ESRI II 13.06.2016
Analýza připravenosti IS na účinnost nařízení eIDAS 07.06.2016
Poradenství v oblasti veřejných zakázek a zastupování při organizaci zadávacích řízení v letech 2016 - 2019 02.06.2016
Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury 23.05.2016
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v roce 2015-2017 04.05.2016
Systémová podpora IBM Security QRadar SIEM ve formě 2100 all-in-one appliance 03.05.2016
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2016 - 2017 02.05.2016
Zajištění expertního a odborného poradenství 26.04.2016
Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví 08.04.2016
Administrace poštovních služeb na 3 roky 31.03.2016
Zajištění aplikační podpory a servisu k Informačnímu systému odpadového hospodářství (ISOH) 30.03.2016
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2016, 2017 ve velkoodběru 16.03.2016
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2016, 2017 v maloodběru 16.03.2016
Konsolidace webových prezentací 16.03.2016
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 02.03.2016
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII v roce 2016 29.02.2016
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2015 22.02.2016
Grafika a tisk materiálů pro potřeby OPŽP 2014 -2020 16.02.2016