Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Vytvoření aplikace Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) a zajištění její systémové podpory 28.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 1 21.12.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP pro rok 2016 a 2017 21.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 10 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 5 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 6 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 7 18.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 8 18.12.2015
Nákup tiskáren a zabezpečení tiskových služeb pro zaměstnance hrazené z TP OPŽP na MŽP – nákup tiskáren se 4 letou podporou 18.12.2015
Seriál Zahrádka 16.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 2 11.12.2015
Vypracování projektové dokumentace pro vybudování nového datového centra vč. dodávky nové UPS pro nové datové centrum v budově MŽP 11.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 9 09.12.2015
Monitoring médií 2016 - 2017 09.12.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 - část 4 08.12.2015
Rekonstrukce kantýny v budově Ministerstva životního prostředí 08.12.2015
Roční podpora licencí IBM Lotus Notes 07.12.2015
Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 – 2020 04.12.2015
Upgrade ISOH 2016 27.11.2015
Pronájem parkovacího stání 25.11.2015