Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Aktualizace Metodiky alternativního managementu pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ 14.10.2021
Koupě nemovitostí na území Krkonošského národního parku na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 13.10.2021
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 13.10.2021
Činnost expertní skupiny pro monitoring a hodnocení účinnosti, 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti 12.10.2021
Podpora činnosti experta na monitoring a vyhodnocování účinnosti Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 12.10.2021
Zatížení populace ČR perfluorovanými perzistentními organickými polutanty 12.10.2021
Zpracování posudku k záměru "ZZKO Liberec" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.10.2021
Rekonstrukce střechy přístavby budovy MŽP včetně souvisejících služeb 07.10.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň Koterov (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.10.2021
Kuřívody - pasportizace vrtů a monitoring podzemní vody na lokalitě po SA v roce 2021 04.10.2021
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT 04.10.2021
Odborné poradenství a konzultace v oblasti implementace vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí do praxe 30.09.2021
Poskytování kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku 30.09.2021
Údržba zeleně 28.09.2021
Zpracování studie k problematice možnosti ohlašování per- a polyfluoralkylovaných látek (PFAS) do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí 24.09.2021
Nákup nábytku - XIII. minitendr, nábytek pro MŽP a ČGS 22.09.2021
Rámcová dohoda o zajištění dodávek kancelářského papíru v období let 2021 - 2022 22.09.2021
Monitoring médií 2022 - 2023 17.09.2021
Nákup nábytku - XII. minitendr, nábytek pro MŽP, VÚKOZ a AOPK 16.09.2021
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 16.09.2021