Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup videokonferenčních jednotek 09.12.2020
Pasportizace a zprávy o stavu všech požárních ucpávek v budově MŽP 09.12.2020
Právní rozbor případů újmy na majetku, zdraví a životě osob způsobené působením přírodních faktorů a stavem přírodního prostředí 09.12.2020
Užívání nebytových prostor pro potřeby OVSS IV v Ústí nad Labem 04.12.2020
Nástroj pro sledování změn v síťové infrastruktuře 02.12.2020
Podpora výrobce firewallů 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Služby solution architekta pro návrhy standardní a záměrné ochrany osobních údajů nad SW a HW infrastrukturou MŽP 01.12.2020
Zjišťovací řízení SEA pro aktualizovanou Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 30.11.2020
Poskytování služeb SOC 24.11.2020
Zpřístupnění plných textů databáze ENDS 24.11.2020
Smlouva o dílo 23.11.2020
Výroba a dodání venkovních tabulí pro IP LIFE 23.11.2020
Smlouva o dílo 20.11.2020
Zajištění aktualizované publikace Péče o netopýry 18.11.2020
Obnova systémů technické ochrany 16.11.2020
Nákup mobilních telefonů 13.11.2020
Pořízení Systému pro efektivní řízení aktiv a řízení rizik v rámci Ministerstva životního prostředí a u vybraných rezortních organizací 12.11.2020
Zpracování výzkumné implementační zprávy o plnění Aarhuské úmluvy 11.11.2020