Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
CZ PRES - letenky a ubytování v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Batteries 18.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Nature Restoration 15.07.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní otázky ŽP (WPIEI) J2-Whaling a Biosafety v Bruselu 15.07.2022
CZ PRES - zajištění prostor a doplňkových služeb pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 13.07.2022
Zpracování posudku k záměru "D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.07.2022
CZ PRES - zajištění prostor a doplňkových služeb pro akci OEWG 44 Montrealského protokolu + ExMOP Montrealského protokolu 10.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídaní prostor pro Neformální jednání ministrů ŽP EU 08.07.2022
CZ PRES - zajištění večeře, pronájmu a hlídání prostor při akci Climate change wokshop 08.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro mezinárodní otázky v oblasti životního prostředí - Chemické látky a synergie (WP IEI Chemicals/Synergies) 04.07.2022
CZ PRES - zajištění cateringu pro akci v Břevnovském klášteře při Neformálním jednání ministrů ŽP EU 04.07.2022
Dodání sazenic vytrvalých rostlin a oblázkového štěrku vč. umístění na určené plochy 04.07.2022
CZ PRES - technické zajištění a pronájem místností pro 9. zasedání mezivládního panelu IPBES v Bonnu 02.07.2022
CZ PRES - zajištění cateringu pro koordinační místnost EU a předsednickou kancelář a slavnostní večeře/recepce pro 9. zasedání mezivládního panelu IPBES v Bonnu 02.07.2022
Zpracování podkladů pro akce konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) a ad hoc expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie 01.07.2022
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) v Panamě 30.06.2022
Centrální nákup aktivních síťových prvků 29.06.2022
Zpracování posudku k záměru "Paroplynový cyklus EMĚ" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.06.2022
Dodávka audiovizuální techniky včetně navazujících služeb do zasedacích místností Ministerstva životního prostředí 28.06.2022